* در سئو وجود بک لینک بسیار موثر است!

  • برچسب های آگهی با کامای انگلیسی (,) از هم جدا می شوند.